Jacob Otten Husly en zijn nieuwe Amsterdamse foyer

Leuk! Ik heb de naamwedstrijd gewonnen die het Felix Meritis had uitgeschreven voor de nieuwe naam van de foyer. Tot mijn grote genoegen nemen ze de suggestie van mijn hand, en ook van één ander, over om de foyer te vernoemen naar de 18de eeuwse architect Jacob Otten Husly. In Weesp kennen we Husly als de ontwerper van ons prachtige stadhuis.

Felix Meritis in Amsterdam

Felix Meritis wordt op dit moment grondig verbouwd en schreef eind vorig jaar de wedstrijd uit om de nieuwe foyer een naam te geven. Ik zond de volgende email:

Beste medewerkers van Felix Meritis,


Als Weesper en liefhebber van Felix Meritis is er voor mij maar één suggestie mogelijk. Ik vind dat de nieuwe foyer vernoemd zou moeten worden naar Jacob Otten Husly.
 
De achttiende eeuw vormde een periode van vernieuwing, met name op het gebied van wetenschappen en de kunsten. Daar is uw instituut ook uit voortgekomen. Maar ook de architect van Felix Meritis: Jacob Otten Husly.
 
Deze, ondergewaardeerde, architect heeft maar een zeer beperkt bekend oeuvre, waarvan Felix Meritis en het stadhuis van Weesp de belangrijkste gebouwen zijn. Maar de band gaat verder: Otten Husly was een typisch kind van de Verlichting, dat met uiteenlopende aspecten van de vernieuwingsbewegingen van deze periode in aanraking kwam. Het genootschap Felix Meritis, waarvoor hij het gebouw ontwierp, hield zich onder andere bezig met wetenschappelijk onderzoek op basis van experimenten. Er ligt dus ook een persoonlijke band aan ten grondslag.
 
Ik zou het dus volstrekt logisch vinden dat de foyer de naam van de ontwerper krijgt. Niet alleen vanwege het ontwerp, maar ook vanwege de gedachte die hierachter zit.
 
Zoals u leest kan ik hier nog wel even over doorgaan, maar dat lijkt mij voor dit beknopte verzoek wat te ver gaan. Ik sta uiteraard open voor verdere hulp.
 
Met vriendelijke groet,
Christian Pfeiffer

Vandaag kwam het bericht dat de foyer de naam Husly Lounge krijgt, Blij!

Portret van Jacob Otten Husly ( 1738 –1796 )

Jacob Otten Husly
Ik ben al een tijdje zeer geïntrigeerd door Husly. Hij was van huis uit stucwerker. Een hele goede zelfs. Maar hij kon en wilde meer. Hij was denker. Hij was architect. In 1758 was hij mede-oprichter van de maatschappij ‘Vriendschap vereenigt de Kunsten’, een directe voorloper van de Amsterdamse Stadstekenacademie. In 1773 was hij de oprichter van de Leerschool der Tekenkunde.

Hij legde zich dus ook vooral toe op het tekenen van gebouwen. Daarin combineerde hij zijn stucwerkachtergrond met architectenwerk.

Detail van het stucwerk in het stadhuis van Weesp. Het alziende oog. Niet geheel toevallig aangebracht op de plek waar vroeger door het stadsbestuur recht werd gesproken.

Husly’s bestaande oeuvre is zeer klein:
1772-1776: stadhuis van Weesp
1777-1779: Felix Meritis
1787: stadhuis van Groningen (pas in 1810 uitgevoerd)

En hoewel het stadhuis van Groningen wel is ontworpen door Husly, is het pas na zijn dood uitgevoerd, waarbij het prachtig ontworpen interieur door geldgebrek niet is uitgevoerd.

Dus dat maakt dat alleen het stadhuis van Weesp en Felix Meritis wat mij betreft als zuivere en volledige Husly-ontwerpen gezien kunnen worden. Het zijn gebouwen die we als ‘neoclassistisch’ omschrijven. Daarmee wordt verwezen naar de oude klassieken (geïnspireerd op tempels, met zuilen enz.)

Maar Husly was ook een kind van zijn tijd. Een kind van de Verlichting. En daarmee ook persoonlijk zeer betrokken bij het doel waarvoor Felix Meritis werd opgericht: het nadenken en praten over kunst, maatschappij en wetenschap.

Hij stierf jong. Hij liet weinig werk na. Hij lijkt een beetje door de tijd vergeten, terwijl wat hij maakte van een uitzonderlijk hoge kwaliteit was. Als ik ’s avonds door het stadhuis van Weesp dwaal kom ik elke keer wel iets nieuws tegen. Het stucwerk is zo gedetailleerd uitgevoerd dat het een onuitputtelijke bron van verhalen is. Kosten noch moeite zijn gespaard om het gebouw als één groot vertellend kunstwerk uit te voeren.

Oprichtingsstatuut Felix Meritis (1777)

 “Het hoofddoel der Mij is, om, bij wijze van nuttige uitspanning, door het beoefenen van kunsten en wetenschappen verstand en deugd aan te kweeken, en het gezellig verkeer onder de Leden te bevorderen. Bij alle werkzaamheden zal men vermijden al wat verschillende godsdiensten, zedelijke of staatkundige gevoelens zouden kunnen kwetsen, en zijn de bestuurders verpligt daartegen zorgvuldig te waken.”[1]
Husly’s eerste ontwerp. Stadhuis van Weesp (1776)
Zijn tweede grote ontwerp: Felix Meritis (1779)
Zijn derde grote ontwerp, stadhuis van Groningen. Pas uitgevoerd in 1810.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *